شکی نیست که برخی از طوطی ها پلتها را خوش طعم تر و دلپذیرتر می یابند و از این رو پلتها به راحتی توسط برخی از گونه های طوطی سانان نسبت به دیگر گونه ها پذیرفته می شوند. هیچ کس عنوان نمی کند که این کار همیشه آسان است. پرندگانی که به یک رژیم غذایی بر اساس تخمه آفتابگردان و یا بادام زمینی عادت کرده اند در واقع به آن معتاد شده اند، با این حال برخی از قوانین طلایی وجود دارد که به تغییر رژیم غذایی کمک می کنند. این تکنیک ها به همان اندازه برای تغییر رژیم غذایی پرندگان بر روی رژیم غذایی میوه و سبزی تازه مفید است.
1.    صاحبان طوطی باید با این نگرش کار خود را شروع کنند که آنها لجبازتر از طوطی هستند و طوطی در آخر باید غذای جدید را بخورد.
2.    صاحبان طوطی حق توقف برنامه تغییر رژیم را قبل از شش هفته ندارند.
3.    هرگز رژیم غذایی یک پرنده را تغییر ندهید تا زمانیکه از سالم بودن آن مطمئن نشده اید.
4.    به پرنده خود 10 دقیقه صبح و عصر غذای قبلی را بدهید.
5.    بعد از ده دقیقه تغذیه عادی، ظرف غذا را از قفس خارج کنید و در همان ظرف اصلی تعداد کمی پلت بریزید. یک ظرف مخلوط میوه و سبزی هم در قفس بگذارید.
6.    غذا خوردن یک فعالین اجتماعی برای پرندگان است، زمانیکه غذا میخورید اطمینان حاصل کنید که پرنده شما را می بیند. دیدن غذاخوردن شما محرک قوی ای برای غذا خوردن طوطی است. وقتی نمی تواند از غذای شما بخورد از غذایی که روبرویش در قفس است می خورد.
7.    اگر همچنان پرنده پلت را نمی خورد، تعداد پلت را در بشقاب غذای خودتان بریزید و جلوی طوطی پلتها را بخورید. وقتی پرنده دقت کرد که چه چیزی میخورید تعدادی از آنها را به طوطی پیشنهاد دهید.
8.    اگر بعد از شش هفته موفق نشدید؛ پلت دیگری را به طوطی پیشنهاد دهید.

آیا مکملها به تنهایی می توانند مشکلات سلامتی یک پرنده که غذای اصلیش دانه ها هست را مرتفع کنند؟

قطعا مکملهای با کیفیت بالا منفعت زیادی برای پرندگان دانه خور دارند و بهبود تغذیه ای خوبی برای این پرندگان هستند. موضع اصلی این است که اطمینان حاصل شود پرندگان مقدار مورد نیاز ویتامین ها و مواد معدنی را دریافت کنند.
از آنجا که اکثر طوطی های خانگی در حال حاضر پرورشی هستند ، بسیاری از آنها با خوشحالی مقادیر کمی از مواد غذایی نرم به طور مثال یک قاشق چای خوری سرلاک را قبول می کنند. از نظر نویسندگان این مقالات این یک ابزار ارزشمند برای حفظ زندگی پرندگان حفظ است. اگر هر پرنده روزانه و یا حتی یک بار در هفته یک قاشق چای خوری سرلاک را مصرف کند، به راحتی مقادیر غذایی حیاتی مورد نیاز را دریافت می کند.

منیع: http://www.beautyofbirds.com