سوال: چه رژیم غذایی مناسب طوطی من است؟ (ماکائو، کاکاتو، کاسکو، آمازون، اکلکتوس، کاکاتیل و ...)
پاسخ: رژیم غذایی که شما باید برای پرنده خود استفاده کنید معمولا بیشتر وابسته به سن و وضعیت جسمی آن طوطی است تا نژاد طوطی.  به عنوان مثال، بسیاری از جوجه طوطی ها نیازمند به تغذیه با یک رژیم غذایی غنی از پروتئین، ویتامین و مواد معدنی هستند.  به استثناء چند مورد ، طوطی سانان اگر با سرلاک مخصوص رودی بوش تغذیه شوند به خوبی رشد خواهند کرد. برای یک تا سه  ماه پس از دانخور شدن، تغذیه با پلتهای جفت (Breeder) رودی بوش برای کمک به دریافت بیشتر پروتئین، ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز در این مرحله رشد لازم است. اگر پرنده شما اضافه وزن دارد، بهتر است با پلتهای کم چرب رودی بوش تغذیه شود. این وضعیت در طوطی آمازون شایع تر از دیگر طوطی سانان است.  به طور کلی، پرندگان بزرگسال باید با پلتهای روزانه (Maintenance) رودی بوش تغذیه شوند. این پلت نشان داده است که اثر عالی در حفظ سلامتی طوطی سانان بزرگسالان دارد.