سوال)
آیا بسته بندی مجدد غذای طوطی ایده بدی است؟
پاسخ)
اگر شما در اینترنت جستجو کنید در میان فروشندگان رسمی محصولات غذایی طوطی سانان عده اندکی را پیدا می کنید که پاکتهای بزرگ پلت را خریداری می کنند و در بسته بندی های کوچکتر می فروشند. مزیت اصلی اینکار برای مصرف کننده این است که قیمت فروش کمی ارزانتر از بسته بندی های کوچکتر پلت پر شده در کارخانه است. دلایلی برای ارزانتر بودن اینکار وجود دارد که ما بررسی خواهیم کرد. بسته بندی مجدد اغلب در فشار اتمسفر پایین انجام می شود. آنها اینکار را اغلب در پارکینگها و یا ساختمانهایی که به سالن پرورش و یا خانه آنها مرتبط است انجام می دهند که در مجاورت مدفوع پرندگان و یا مواد غذایی فاسد شدنی هستند و به همین دلیل هم محصولات غذایی بازبسته بندی شده به مرور زمان حاوی حشرات میشوند. برچسبهای این محصولات باز بسته بندی شده اغلب یک تکه کاغذ هستند که بر روی کیسه های پلی اتیلن بی کیفیت چسبانده شده اند. این برچسبها هم معمولا فاقد اطلاعات حیاتی و قانونی محصول مثل اطلاعات تماس، تاریخ دقیق انقضاء و شماره سری ساخت هستند. کیسه های پلی اتیلن استفاده شده توسط این افراد اغلب نازک و شکننده هستند که قابلیت عبور هوا را دارند و قابل مهر و موم نیستند و هر کسی می تواند آنها را باز و بسته کند. در مورد محصولات رودی بوش ما بازبسته بندی را رد می کنیم چون کاهش اندک قیمت با افزایش زیاد ریسک بیماریها و تلفات برای طوطی ها همراه است. ما شما را تشویق می کنیم که پلتهای ما را در بسته بندیهای اصلی خریداری کنید تا از خودتان و پرندگانتان در برابر این خطرات محافظت کنید.