سوال)
آیا می توانم از پلت برای لوری ها استفاده کنم؟
پاسخ)
پلت عمومی روزانه رودی بوش (MAINTENANCE) برای لوریها و لوریکیتها عالی است. در حقیقت تغذیه با این پلت و نکتار لوری (محصول دیگر رودی بوش) باعث می شود که ضمن تغذیه کامل لوری ها مدفوع آنها خشک تر و تمیز کردن قفس راحت تر شود و زندگی با لوریها لذت بخش تر شود. همچنین شما می توانید نکتار لوری را به صورت خشک به طوطی بدهید تا مدفوع خشک تری داشته باشند.