سوال)
کدام پلت جفت برای من مناسب است و چه زمانی باید مصرف شود؟
پاسخ)
پلت جفت مولد (BREEDER) و پلت پرانرژی جفت مولد (HIGH ENERGY BREEDER) طراحی و فرموله شده اند برای تامین نیازهای تغذیه ای جوجه ها و توصیه می شود زمانیکه جفت جوجه دارند به جفت داده شوند تا جوجه ها را با آنها تغذیه کنند. این پلتها نیازی نیست زمانیکه تولید تخم می کنند یا بر روی تخمها خوابیده اند به جفت داده شوند، اگرچه شما ممکن است برای اجتناب از تغییر رژیم غذایی در زمان بیرون آمدن جوجه ها از تخم زودتر از آنها استفاده کنید. اگر شما جفتی دارید که جوجه هاشان کمبود وزن دارند یا نیاز به چربی بیشتری در رژیم غذایی دارند پلت پرانرژی جفت مولد (HIGH ENERGY BREEDER) را استفاده کنید. این پلت همچنین به غلبه بر کاهش دمای محیط در زمان بزرگ کردن جوجه ها کمک می کند. اگر شما جفتی دارید که جوجه هایشان چاق تر از نرمال هستند از پلت جفت مولد (BREEDER) استفاده کنید. در بیشتر مواقع پلت پرانرژی جفت مولد (HIGH ENERGY BREEDER) غذای مطبوع تر و خوش طعم تری است و باید انتخاب اول شما باشد.