سوال)
پرنده من مستعد تخم برگردان شدن است. دلیل ایجادش چیست و چگونه می توانم از این مشکل جلوگیری کنم؟
پاسخ)
دلایل گوناگونی برای گیر کردن تخم وجود دارد. سرمای محیط نگهداری، گذاردن اولین تخم ماده های جوان، گذاردن تخم بزرگتر از حالت طبیعی، گذاردن تخم با پوسته نازک یا نرم، هیپوکلسیمیا (کمبود کلسیم در گردش خون - معمولا این مشکل به دلیل کمبود کلسیم و ویتامین دی3 در رژیم غذایی است) از دلایل گیر کردن تخم است. اطمینان حاصل کنید که پرنده شما در دمای سردتر از دمای طبیعی در طول دوران تخم گذاری قرار نگیرد. اطمینان حاصل کنید که پرنده شما در حال حاضر به اندازه کافی با کلسیم و ویتامین D3 تغذیه می شود. پرندگانی که به مدت 20 دقیقه حداقل دو یا سه بار در هفته در معرض نور مستقیم خورشید قرار میگیرند می توانند  ویتامین دی3 خود را تامین کنند. قرار گرفتن در معرض چراغ طیف کامل با محدوده UV که اجازه می دهد تا پرندگان به تولید ویتامین D3 اقدام کنند به دو دلیل مخاطره آمیز است: این لامپها به سرعت و ظرف 3 ماه قدرت تولید یو وی را از دست می دهند و همچنین پرنده باید به فاصله نزدیک 15 تا 20 سانتیمتری لامپ قرار گیرد تا از مزایای آن بهره مند شود. دانه ها، میوه ها و سبزیجات حاوی ویتامین D3 نیستند. پرنده شما باید رژیم غذایی بر پایه پلتهای حاوی ویتامین دی3 داشته باشد یا از مکملهای ویتامین دی3 مخصوص پرندگان زینتی استفاده کنید. شما می توانید مقدار زیادی کلسیم به پرنده خود بدهید ولی عدم تامین ویتامین دی3 کافی در رژیم غذایی باعث توقف جذب کلسیم می شود. پلتهای رودی بوش به اندازه کافی ویتامین دی3 دارند و نیازی به استفاده از مکملها ندارید. پرندگانی که سالیانه 6 تا 8 تخم می گذارند به اندازه کافی کلسیم و ویتامین دی3 از پلتهای عمومی روزانه (MAINTENANCE) و کم چرب (LOW-FAT) رودی بوش دریافت می کنند. اگر پرنده شما بیش از این مقدار تخم در سال می گذارد باید یکی از دو پلت جفت مولد رودی بوش را با این پلتها مخلوط کنید. پلت پرانرژی (HIGH ENERGY BREEDER) را با پلت عمومی روزانه را با نسبت یک به دو مخلوط کنید و یا پلت جفت (BREEDER) را با پلت کم چربی به همان نسبت یک به دو مخلوط کنید و استفاده کنید. این برنامه غذایی برای تولید سالیانه 20 تا 22 تخم کفایت می کند. اگر پرنده شما بیش از این مقدار تخم در سال می گذارد پلت جفت (BREEDER) را با پلت عمومی روزانه به  نسبت یک به دو مخلوط کنید. اگر جفتهای شما خودشان جوجه ها را تغذیه و بزرگ می کنند با یاد داشته باشید که در دوره جوجه داری به طور کامل از پلتهای پلت پرانرژی (HIGH ENERGY BREEDER)  و یا پلت جفت (BREEDER) برای پرندگان استفاده کنید تا جوجه ها به خوبی تغذیه و بزرگ شوند.