سوال:
سلام، در جدولی که سایز پلتها واسه پرندگان مختلف مشخص شده بود کانورها در 2دسته بودند
میخواستم ببینم کدام سایز مناسب گرینچیک هست?
و برای پرنده های که تک نگهداری میشه پلت روزانه به کفایت میکنه?
پاسخ:
اگر دقت کنید برای کانورها 3 سایز مشخص شده است. برای خانواده پیرهورا  Pyrrhura که کوچکتر هستند و گرینچیک هم شاملش می شود سایز کرامبل و مینی مناسب است و برای خانواده آراتینگا Aratinga که بزرگتر هستند و خورشیدی و ژاندی و ... هستند دو سایز بزرگتر مینی و اسمال مناسب هستند.