سوال)
من از طوطی جوجه کشی نمی کنم ولی طوطی من کف قفس تخم می گذارد. چه غذایی باید به این طوطی بدهم؟ ایا باید مکمل استفاده کنم؟
پاسخ)
اگر پرنده شما جفت است و تخم می گذارد و جوجه ها دستی بزرگ می شوند پلت روزانه غذای کامل یک جفت است و هیچ مکملی نیاز ندارد. اگر جوجه ها توسط والدین بزرگ می شوند شما باید یکی از دو پلت جفت مولد رودی بوش را استفاده کنید. اگر شما ماده تکی دارید که دچار تخم گذاری مزمن است یا طوطی شما احتمال دارد که دچار کمبود کلسیم شود (مثل کاسکوها) دوسوم پلت روزانه را با یک سوم پلت پرانرژی جفت مولد مخلوط کنید تا درصد بالاتر کلسیم و ویتامین دی3 را برای این پرندگان تامین کنید. اگر پرنده شما اضافه وزن دارد یا احتمال ابتلا به آن را دارد  دوسوم پلت کم چرب را با یک سوم پلت مولد مخلوط کنید تا درصد بالاتر کلسیم و ویتامین دی3 را برای این پرندگان تامین کنید بدون اینکه درصد چربی بالا برود.