سوال:
آیا اتوکسیکین برای پرنده من مضر است؟
پاسخ:
بسیاری از تصورات غلط و ترس در مورد این ماده نگهدارنده وجود دارد. نگهدارنده ها مواد  لازم برای ماندگاری طولانی ویتامین های محلول در چربی، A، D، E و K و جلوگیری از ترشیدگی چربی در خوراک هستند، و نگهدارنده ارزش غذایی خوراک برای پرنده شما هستند. بدون آنتی اکسیدان خوراک می تواند در حدود سه ماه در دمای اتاق فاسد  شود و یا ارزش غذایی خود را از دست بدهد و اتوکسیکین یکی از امن ترین و موثر ترین آنتی اکسیدان ها در دسترس است. بسیاری از شایعات و نگرانی ها که اتوکسیکین سمی است وجود دارد، باعث بیماری های کبدی، یا باعث ایجاد تومورها می شود. لطفا نسبت به منابعی که این شایعات را برای شما جمع آوری و پخش می کنند آگاه باشید. هیچ مطالعه علمی از هر نوع قادر به نشان دادن  ایجاد هر گونه از این مشکلات به وسیله اتوکسیکین نشده اند، و تا کنون آنها نشان می دهد که اتوکسیکین ایمن است.