سوال:
من متوجه شده ام رنگ مدفوع طوطی بعد از تغییر رژیم غذایی به پلتهای رودی بوش تغییر کرده است. آیا این طبیعی است؟
پاسخ:
این طبیعی است که با تغییر رژیم غذایی رنگ مدفوع طوطی تغییر کند. شما باید تفاوت رنگ مدفوع طوطی را در زمانی که پلت میخورد و نمی خورد متوجه شوید. وقتی رژیم غذایی طوطی ها  به پلت های رودی بوش تغییر کند مدفوع طوطی روشن تر و حجیم تر می شود. اگر رنگ مدفوع بعد از روشن شدن مجددا تیره شود باید سرعت تغییر رژیم غذایی را  کندتر کنید.