سوال:
چطور و چقدر باید طوطی خود را تغذیه کنم؟
پاسخ:
جواب کوتاه این است که ظرف پلت رودی بوش باید همیشه در قفس باشد. پرنده خودش به مقداری که نیاز دارد میخورد. تنها زمانی باید به میزان غذایی که در اختیار طوطی قرار میدهید توجه کنید که قصد دارید کمی از اضافه وزن طوطی کم کنید. در این حالت فقط باید یکبار در روز ظرف غذا را در اختیارش بگذارید و 3/4 یا 2/3 میزانی که بطور طبیعی میخورد در ظرف پلت بریزید.