نمایندگی محصولات ما در خراسان

كلينيك دامپزشكي آرا
دكتر ياسر طوسي زاده


مشهد، بلوار وكيل اباد. بين وكيل اباد ١٤ و ١٦، پلاك ١٩٨ 

تلفن: ٠٥١٣٨٨١٥٨٩١