مشکلات رایج جوجه سرلاکی - بخش دوم

مشکلات رایج جوجه سرلاکی - بخش دوم

د) جوجه استفراغ می کند

 • کوچک شدن طبیعی چینه دان – در دوره دانخور شدن چینه دان جوجه به مرور کوچک میشود. مطمئن باشید که رنج وسیعی از خوراکهای نرم و پلت طی این دوران در اختیار جوجه قرار دارد.
 • خوراک بیش از حد گرم یا سرد است - خوراک باید در دمای 38 تا 41 درجه سانتیگراد به جوجه خورانده شود. برخی گونه ها مثل طوطی خاکستری آفریقایی (کاسکو) خوراک گرمتر (بین 41 تا 43درجه سانتیگراد) را می پسندند و خوراک سردتر را قبول نمی کنند. توجه، اگر خوراک بیش از حد داغ باشد باعث سوختگی چینه دان میشود.
 • بیش از حد پر کردن چینه دان – میزان پر کردن چینه دان را با دقت تنظیم کنید.
 • عفونت باکتریایی، قارچی یا ویروسی ممکن است علتش باشد.
 • به دلیل عفونت پولیوما ویروس
 • به دلیل بلعیدن جسم خارجی
 • به دلیل آلرژی به سرلاک

ه) جوجه غذا نمی خورد

 • خوراک بیش از حد گرم یا سرد است - خوراک باید در دمای 38 تا 41 درجه سانتیگراد به جوجه خورانده شود. برخی گونه ها مثل طوطی خاکستری آفریقایی (کاسکو) خوراک گرمتر (بین 41 تا 43درجه سانتیگراد) را می پسندند و خوراک سردتر را قبول نمی کنند. توجه، اگر خوراک بیش از حد داغ باشد باعث سوختگی چینه دان میشود.
 • جوجه استرس دارد – دلیل استرس را از جوجه دور کنید. نگهداری جوجه در محیط بسته و تاریک کمک می کند.
 • جوجه آماده دانخور شدن است - در دوره دانخور شدن چینه دان جوجه به مرور کوچک میشود. مطمئن باشید که رنج وسیعی از خوراکهای نرم و پلت طی این دوران در اختیار جوجه قرار دارد.
 • قفل شدن فک – معمولا به دلیل کمبود ویتامینها رخ می دهد. عموما وقتی از سرلاک دست ساز استفاده میشود این اتفاق می افتد.
 • جوجه طعم سرلاک را دوست ندارد. سرلاک را تغییر دهید.
 • جوجه بیش از حد وزن دارد – متناسب بودن سرلاک برای این نژاد طوطی را بررسی کنید. سرلاک را بر اساس دستور العمل آماده سازی تولیدکننده آمده کنید. مقدار کمتر و دفعات کمتری سرلاک بدهید.

و) جوجه برای سرلاک خوردن التماس می کند

 • سوء تغذیه – بررسی کنید که سرلاک متناسب با نژاد جوجه را مصرف می کنید.
 • مقدار یا دفعات کم سرلاک – میزان سرلاک در هر وعده و تعداد وعده ها را افزایش دهید.
 • درصد کم ماده خشک در سرلاک – دستوالعمل آماده سازی سرلاک را دوباره مطالعه کنید. آب کمتری برای تهیه سرلاک مصرف کنید و مطمئن شوید سرلاک به خوبی قبل از تغذیه جوجه مخلوط شده است.
 • دمای جوجه بیش از حد سرد باشد – به صورت عمومی در نظر بگیرید اگر جوجه در گوشه در کنار دیگر جوجه ها تجمع کرده است دما بیش از حد سرد است. اگر جوجه له له میزند یا دیهیدراته شده است دما بیش از حد گرم است.
 • نارسایی کلیه
 • طول روز زیاد برای جوجه – نور محیط را کم کنید و طول شب را زیاد کنید.
 • پروتئین زیاد سرلاک – خوراک را بررسی کنید. میزان پروتئین نباید بیش از 22% باشد.
 • جوجه لوس شده است – ارتباط جوجه را با جوجه های بزرگتر بیشتر کنید. به سر و صدای جوجه برای غذای بیشتر توجه نکنید.
 • عفونت باکتریایی، قارچی یا ویروسی - کل محیط نگهداری جوجه و وسایل تغذیه را با مواد ضدعفونی مخصوص جوجه سرلاکی طوطی ضدعفونی کنید.
 • بیماری پر و منقار طوطی PBFD – جوجه هایی که هنوز پر در نیاورده اند و علی رغم پر بودن چینه دان همچنان برای سرلاک التماس می کنند ممکن است درگیر بیماری پر و منقار طوطی شده باشند. جوجه را قرنطینه کنید و به دامپزشک مراجعه کنید.

ادامه دارد...

مشکلات رایج  جوجه سرلاکی - بخش اول

پاسخ

* نام:
* ایمیل: (منتشر نشده)
   وب سایت: (آدرس سایت باhttp://)
* توضیح:
وارد کردن کد