مشکلات رایج جوجه سرلاکی - بخش اول

مشکلات رایج جوجه سرلاکی - بخش اول

الف) خالی نشدن چینه دان

1- در زمان تغذیه با سرلاک، نباید تا زمان خالی شدن کامل چینه دان جوجه را مجددا تغذیه کرد. وقتی چینه دان خالی نشده باشد و شما دوباره تغذیه کنید باعث میشود امکان عفونت در چینه دان افزایش یابد.

2- عفونت باکتریایی، ویروسی یا قارچی منجر به خالی نشدن چینه دان میشود.

3- مشکلات سیستماتیک چینه دان یا روده هم باعث این مشکل میشود.

4- اگر غذا یا بدن جوجه سرد باشند. خوراک باید در دمای 38 تا 41 درجه سانتیگراد به جوجه خورانده شود. برخی گونه های مثل طوطی خاکستری آفریقایی (کاسکو) خوراک گرمتر (بین 41 تا 43درجه سانتیگراد) را می پسندند و خوراک سردتر را قبول نمی کنند. توجه، اگر خوراک بیش از حد داغ باشد باعث سوختگی چینه دان میشود.

5- دی هیدراته شدن جوجه – یک جوجه دی هیدراته قرمز تر از حد معمول به نظر میرسد و استخوان جناق سینه بیرون زده است.

6- بالانس نبودن نسبت ماده خشک سرلاک به آب – معمولا سفت تر بودن سرلاک (بیش از حد بودن درصد ماده خشک به آب) از شل تر بودنش بیشتر اتفاق می افتد. به عبارت ساده تر آب به اندازه کافی به سرلاک اضافه نشده است. همچنین مهم است که هر بار که میخواهید سرلاک را درون سرنگ یا قاشق بریزید هم بزنید چون به سرعت ته نشین میشود و درصد ماده خشک به آب آن از حد استاندارد تغییر می کند.

7- چربی/ پروتئین بیش از حد در سرلاک – مناسب بودن خوراک را برای جوجه بررسی کنید. برای جوجه طوطی خاکستری آفریقایی (کاسکو)، آمازون، کاکاتو (کاکادو)، کاکاتیل (عروس هلندی)، پویس پالسها (سنگال، ژاردین، میر، روپل و ...)، پاینوس و باجریگار (مرغ عشق) از سرلاک کم انرژی (پروئین زیاد) استفاده کنید. برای جوجه ماکائو، اکلکتوس و برخی گونه های دیگر از سرلاک پر انرژی (پروتئین کم) استفاده کنید.

8- کش آمدن چینه دان به دلیل پر شدن بیش از حد – در زمان سرلاک دادن دقت کنید چینه دان هوا نگیرد.

9- جسم سخت یا خارجی در چینه دان – به آرامی چینه دان را ماساژ دهید. اگر جسم خارجی در چینه دان است به دامپزشک مراجعه کنید تا خارجش کند. اگر سرلاک در چینه دان سخت شده است با وارد کردن مقدار کمی آب ولرم و ماساژ دادن چینه دان آن توده سفت را در آب حل کنید و اجازه بدهید تا هضم و جذب شود.

10- دقت کنید برخی جوجه ها هیچگاه چینه دانشان کاملا خالی نمی شود.

ب) چینه دان به سرعت خالی میشود

1- روده پرکار – پرنده اسهال میشود.

2- درصد کم ماده خشک در سرلاک – میزان نسبت ماده خشک به آب را در سرلاک بررسی کنید. آب کمتری برای تهیه سرلاک مصرف کنید و مطمئن شوید سرلاک به خوبی قبل از تغذیه جوجه مخلوط شده است.

3- میزان خوراک کم – غذای بیشتری به جوجه بدهید. اگر جوجه چاق میشود از سرلاک کم انرژی تر استفاده کنید.

4- جوجه های بزرگتر سریعتر غذا را هضم می کنند و این طبیعی است.

ج) جوجه رشد نمی کند

1- ممکن است دلیلش عفونت باشد. به دامپزشک مراجعه کنید.

2- آلودگی محیطی یا غذایی – کل محیط نگهداری جوجه و وسایل تغذیه را با مواد ضدعفونی مخصوص جوجه سرلاکی طوطی ضدعفونی کنید.

3- سوء تغذیه – ممکن است سرلاک شما مناسب این گونه طوطی نباشد. سرلاک خود را تغییر دهید. برای جوجه طوطی خاکستری آفریقایی (کاسکو)، آمازون، کاکاتو (کاکادو)، کاکاتیل (عروس هلندی)، پویس پالسها (سنگال، ژاردین، میر، روپل و ...)، پاینوس و باجریگار (مرغ عشق) از سرلاک کم انرژی (پروئین زیاد) استفاده کنید. برای جوجه ماکائو، اکلکتوس و برخی گونه های دیگر از سرلاک پر انرژی (پروتئین کم) استفاده کنید.

4- مقدار ناکافی غذا – ممکن است حجم سرلاک یا تعداد دوره های تغذیه روزانه کم باشد. در صورت لزوم هر دو را افزایش دهید.

5- دمای جوجه بیش از حد سرد باشد – به صورت عمومی در نظر بگیرید اگر جوجه در گوشه در کنار دیگر جوجه ها تجمع کرده است دما بیش از حد سرد است. اگر جوجه له له میزند یا دیهیدراته شده است دما بیش از حد گرم است.

6- دمای جوجه بیش از حد گرم باشد – باعث دی هیدراته شدن جوجه میشود.

ادامه دارد ...

فیلم جوجه های کاسکو

پاسخ

* نام:
* ایمیل: (منتشر نشده)
   وب سایت: (آدرس سایت باhttp://)
* توضیح:
وارد کردن کد