علل پرکنی و پرجوی طوطی ها از نظر تونی سیلوا

علل پرکنی و پرجوی طوطی ها از نظر تونی سیلوا

1. طوطی های بسیار باهوش
طوطی خاکستری نمونه بارز آن است. اینها در طبیعت مدت زمان زیادی را صرف گله و جستجوی غذا می کنند. در اسارت گله معطوف به صاحبش میشود و کمبود ارتباط با صاحب طوطی و عدم دریافت توجه کافی منجر به پرکنی برای جلب توجه بیشتر میشود.
راه درمان: برای این طوطی های باهوش مشغول کردن ذهنی با شاخه ها، پوست نارگیل، اسباب بازیهای چوبی و فکری و مشغول کردن طوطی برای پیدا کردن غذا در مکانهای جدید در منزل مثل پشت مبل، گوشه اتاق، زیر حوله و ... مفید است.
2. زندگی اجتماعی پیچیده
نمونه بارز آن اکلکتوس و کواکر است. زندگی این دو گونه در طبیعت متفاوت از بقیه است. اکلکتوسها چند همسری زندگی می کنند و کواکرها خودشان لانه را میسازند و چند نسل از آن لانه محافظت می کنند. عدم امکان زندگی مشابه طبیعت دلیل پرکنی این دو گونه است.
راه درمان: قرار دادن پرنده در بین همنوعان، یا در صورتی که امکانپذیر نیست حضور یک پرنده دیگر در محل بیطرف در کنار طوطی معمولا موثر است. در صورتیکه اینها امکان پذیر نبود، جابجایی طوطی در اتاقهای گوناگون در طول روز، بیرون بردن طوطی با جلیقه پرواز، اجازه دادن به جست و خیز طوطی روی شاخه های درختان و روی چمن و بازی کردن زیاد با طوطی تاثیر مثبت دارد.
3. تغذیه
تغذیه اشتباه یکی از دلایل اصلی پرکنی طوطی ها است. تغذیه طوطی در طبیعت بسیار متفاوت است. آنها به دلیل رقابت  غذایی با دیگر پرندگان و پستانداران دانه ها، میوه های نارس را میخورند. این میوه های نارس درصد زیادی مواد سمی را دارند و طوطی برای دفع این سموم به خوردن گِل روی می آورد. با خوردن گل هم سموم دفع میشود و هم بعضی مواد معدنی حیاتی جذب بدن میشود. در اسارت سیستم تغذیه کاملا متفاوت است و غیر ممکن است بیش از 10% تغذیه طبیعی طوطی را بشود در اسارت فراهم کرد.
راه درمان: توجه به نیازهای تغذیه ای طوطی و توجه به تفاوتهای تغذیه ای هر گونه مهم است. بطور مثل سه ماکائوی اسکارلت پرکن را ما با تغذیه کامل شامل پلت و میوه ها و سبزیها و میوه پالم قرمز (غذای طبیعی اسکارلت در طبیعت) درمان کردیم.
4. هورمون
پرکنی ممکن است به دلیل مشکلات هورمونی باشد. نوازش پشت، اطراف مقعد و زیر بالهای طوطی نر باعث تحریکش میشود. همچنین نوازش پشت، دم و اطراف مقعده ماده باعث افزایش هورمونهای جنسی میشود. این مشکلات در فصول طبیعی تولیدمثل تشدید میشوند.
راه درمان: به این رفتارها با طوطی خانگی دقت کنید. سعی در تحریک طوطی نکنید. مکانهای تنگ و تاریک مثل زیر مبل، کارتن خالی و ... را در اختیار طوطی نگذارید که به عنوان لانه برگزیند و بیشتر تحریک شود.
5. بیماری
بیماری هم از دلایل پرکنی است. بیماری به خاطر باکتری، مسمومیت فلزات سنگین و قارچها باعث آن میشوند. همچنین زندگی در محیطهای انسانی گرم و خشک باعث مشکلات پوستی و پرکنی میشود.
راه درمان: همیشه در زمان شروع پرکنی با دامپزشک مشورت کنید و تستهای بیماری را انجام دهید.

پاسخ

* نام:
* ایمیل: (منتشر نشده)
   وب سایت: (آدرس سایت باhttp://)
* توضیح:
وارد کردن کد